Klar til agile projekter?

Hvordan kan vi vide om et projekt er en god kandidat til den agile tilgang. For at kunne besvare dette spørgsmål, er vi nød til at se på både projektet, organisationen og det miljø som vi planlægger at gennemføre projektet i.

Den selvevalueringsundersøgelse, som vi præsenterer nedenfor viser om et bestemt projekt er velegnet til den agile metode, da den giver en systematisk og rationel indgang til at træffe beslutningen, samt et indblik i nogle af de faktorer, der sikre succes med de agile metoder.

Agile metoder kan ikke bruges til alle projekter.

Selv med mere end ti års erfaring og flere undersøgelser, der viser en højere succesrate og større tilfredshed med agile metoder end mere traditionelle (vandfald) metoder, betyder det ikke, at agile metoder er det rigtige valg for hvert projekt eller hver organisation.

For at afgøre, om et projekt er en god kandidat til en agil tilgang, har vi brug for at besvare en række spørgsmål om karakteristika ved projektet, organiseringen og miljøet.

 

Projekt- og virksomhedsevaluering i forhold til agile anvendelighed

For objektivt at kunne afgøre, om et foreslået projekt er en god kandidat til den agile metode, har vi udvalgt at måle på nogle udvalgte karakteristika, der har stor betydning for succes med agile metoder. Denne vurderingsmetode blev oprindeligt foreslået af Barry Boehm og Richard Turner i ”Balancing Agility with Discipline”.

Vi har modificeret deres tilgang en smule, for bedre at passe til de typer af projekter, som vi typisk ser i Danmark. Vores modifikationer er beskrevet nedenfor.

Projekt karakteristika:

-          Omskiftelighed

-          Projekt størrelse

-          Integration

Virksomhedens agile parathed:

-          Agil ledelse

-          Face-to-face

-          Ledelsessupport

-          Slutbruger interaktion

 Hver af de 7 karakteristika/faktorer: Agil ledelse, Omskiftelighed, Projekt størrelse, Integration, Slutbruger interaktion, Ledelsessupport, Face-to-face vurderes på egen skala og afbildes ved hjælp af et radar diagram, som vist ovenfor. Hvor skalaerne er indrettet således, at jo tættere de 7 værdier er ved centrum, jo mere sandsynligt, at projektet får succes med agile metoder.

Karakteristika/Faktor Beskrivelse Skala
Agil ledelse Dette er en måling af erfaring og engagementsniveau hos den agile ledelse tilknyttet projektet. Agil ledelse omfatter Scrum Master, Product Owner, og muligvis en agile coach. Dette er en beregnet værdi baseret på resultaterne af den agile selvevaluering **).
Omskiftelighed Mængden af kravændringer, der forventes i løbet af projektet. Forventet antal procentvise ændringer i krav per måneden.
Projekt størrelse Antal projektdeltagere i projektet Fra 3 til 300 *)
Integration Kompleksiteten i integration med andre systemer/projekter. Fra 1 til 10 *)
Slutbruger interaktion Dette er en måling af kommitment, indsats og samspil med Product Owner eller kunden, som er ansvarlig for at specificere og prioritere det arbejde som skaber det nye produkt. Dette er en beregnet værdi baseret på resultaterne af den agile selvevaluering **).
Ledelsessupport

Dette er en måling af niveauet for ledelsens støtte til implementering af agile metoder i virksomheden.

Herunder ledelsens forståelse af selv-organiserende team, agile målinger, og den adaptive natur i den agile planlægning.

Dette er en beregnet værdi baseret på resultaterne af den agile selvevaluering **).
Face-to-face Er alle projekt/team deltagerne i samme fysiske lokale eller er der gode værktøjer til understøttelse af distancesamarbejde og kommunikation.

Same lokale = 1

Distance = gradueret fra 2 til 10 afhængig af værktøjer til understøttelse af distance samarbejde og kommunikation.

 

*) Nyere agile rammeværker som LeSS og SAFe er velegnede til skalering af agile projekter og minimere derfor risikoen ved projekter med mange projektdeltagere, distance-teams og mange integration med andre systemer/projekter.

**) Der findes en række agile selvevaluering spørgeskemaer i de fleste rammeværker f.eks. SAFe http://www.scaledagileframework.com/  

Anbefaling.

Vi anbefaler, at du bruger denne agile projekt- og virksomhedsevaluering som en vejledning til din beslutning og ikke som en go/no-go måling til anvendelse af agile metoder.  Evalueringen er et vigtigt redskab til at ændre tingenes tilstand - kig på virksomhedens resultater i evalueringen og brug dem til at se om der er måder til at forbedre disse i din organisation, så din virksomhed kan få fordelene ved en agil tilgang til jeres projekter.

Hvem er vi?

First Consulting ApS er et netværk af erfarne konsulenter, der gennem en årrække har arbejdet i it-branchen på alle planer. Vi er managementkonsulenter, ERP-eksperter, projektledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer. Beskæftiger os meget med it-strategi, it-anskaffelse, projektledelse og it-jura. Hjælper virksomheder med effektivisering og kvalitetsstyring.

 

 

 

 

 

First Consulting ApS • Strandparken 41 • 4000 Roskilde • Tlf. (+45) 70 236 230 • CVR 26 68 12 86 • Kontakt osDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.