Sådan klargøres virksomheden til generationsskifte

Der er en række væsentlige spørgsmål man som ejerleder må stille sig i forbindelse med et kommende generationsskifte:

 • Hvornår skal der generationsskiftes?
 • Hvornår er ejerlederen og virksomheden klar?
 • Hvordan skal der generationsskiftes?
 • Hvem skal overtage virksomheden?

Nøgler 1

 

De spørgsmål er der god grund til at tænke over i mange virksomheder, for der skønnes at være 23.000 virksomheder i Danmark, der skal foretage ejer- eller generationsskifte inden 2025 – mange af disse grundet ejerlederens alder.

I en undersøgelse fra 2016 konkluderes det, at 32 % af virksomhederne IKKE har en exit-strategi for ejerne.

Man kan som ejerleder foretage et tankeeksperiment. Tror man, at en mulig køber vil investere i en virksomhed, hvis den eksempelvis er kendetegnet ved:

 • Uklar og tvetydig forretningsstrategi.
 • Intet samlet overblik over processer og aktiviteter.
 • Ansvar for processer ligger mest på ejeren.
 • Intet samlet overblik over, hvilke processer der kan og bør IT-understøttes bedre.

Der er meget, der skal overvejes, planlægges og igangsættes, hvis en virksomhed skal være salgbar, og derfor er langsigtet planlægning af generationsskiftet vigtig. Professor Morten Bennedsen opstiller tre basale trin for forberedelse og gennemførelse af succesfulde generationsskifter i ejerledede virksomheder (se kilde 3):

 1. Identificér nuværende og potentielle styrker og svagheder
 2. Planlæg fremtidige ejer- og lederskabsforhold
 3. Tilpas ejerstrukturen til både familie og virksomhed

Disse tre trin skal man arbejde med og holde fokus på i lang tid, inden virksomheden er klar til et ejerskifte. Et vigtigt trin er udformningen af en strategisk plan, der tager højde for virksomhedens styrker og svagheder. Morten Bennedsen peger på, at forretningsplanen skal udvikles 20 år før et ejerskifte - det sker stort set aldrig efter First Consulting erfaring.

Bennedsen og Nielsen påpeger (kilde 4), at det for en tænkt gennemsnitsvirksomhed kan koste hele virksomhedens overskud i en treårig periode, hvis man vælger en ny familiedirektør frem for en professionel direktør udefra, og i det hele taget kan et generationsskifte inden for familien blive kostbart, medmindre det er godt og professionelt forberedt. Derfor bør man udvikle redskaber og overveje alternative exit-former for at forbedre de økonomiske resultater i virksomheden efter et generationsskifte.

Hvordan kommer man i gang?

Alle tre trin, der er nævnt ovenfor, er relevante, men de er meget overskriftsprægede, og derfor kan det være fornuftigt at se på, hvordan man kan arbejde med dem. I First Consulting ApS har vi udviklet en række værktøjer til det formål. Vi er typisk mest involveret i trin 1, hvor virksomhedens stærke og svage sider skal kortlægges. I trin 2 og 3 samarbejder vi typisk med revisorer og advokater for at finde de bedste løsninger.

Vi folder trin 1 ud med fire - eventuelt fem - værktøjer:

 1. 1.Hvordan ser virksomhedens 'landskab' af strategier og planer ud?

Virksomhedens forretningsstrategi må nødvendigvis være den overordnede strategi, som de øvrige strategier (produktstrategi, markedsføringsstrategi, IT-strategi, rekrutteringsstrategi etc.) skal understøtte, men findes der overhovedet strategier på de forskellige områder og spiller de sammen? Ellers hjælper First Consulting med at udarbejde de forskellige strategier så de spiller sammen.

 1. Vi opbygger virksomhedens procesmodel
  Vi afholder sammen med virksomheden en workshop af en dags varighed, hvor alle virksomhedens processer og aktiviteter kortlægges og dokumenteres i en samlet procesmodel.

processer og aktiviteter

Ud over det overblik, man får, er procesmodellen nyttig, når man skal:

 • Udpege nødlidende processer, der skal forbedres og effektiviseres.
 • Fastlægge, hvilke processer der skal IT-understøttes bedre.
 • Udpege 'procesejere', dvs. de medarbejdere der er ansvarlige for, at de enkelte processer fungerer godt.
 • Sikre backup på nøgleprocesser og ‑aktiviteter, dvs. sikre at forretningskritiske processer kan udføres af mere end én person, så virksomheden bliver mindre sårbar. Det er et hyppigt problem i ejerledede virksomheder, at viden om vigtige processer primært findes mellem ørerne på ejerlederen - og det er et udmærket, men risikabelt sted at opbevare så central og væsentlig viden.Læs mere om procesmodeller her
 1. Vi effektiviserer nødlidende processer
  Når de nødlidende processer er udpeget, kan First Consulting i samarbejde med virksomhedens medarbejdere forbedre og effektivisere dem. Vi kortlægger alle trin i processerne og udarbejder en ny 'idealproces', hvor alle ineffektive eller overflødige trin er luget ud. På en workshop med virksomhedens ledelse og nøglemedarbejdere tager vi stilling til alle principændringer og finder frem til, hvordan de kan sættes i værk.
 2. Vi giver forslag til, hvordan virksomheden kan forbedre IT-understøttelsen af arbejdsprocesserne
  Ud fra procesmodellen vurderer vi, om virksomhedens nuværende IT-løsning (ERP-løsning) er optimal set i forhold til et kommende generationsskifte – eller om en del af salgsmodningen af virksomheden indebærer en udskiftning af det nuværende ERP-system. Mange virksomheder har i dag en Microsoft C5-løsning, som er under udfasning. Læs mere om skift til ny ERP-løsning her.
 3. Skal IT-løsningen udskiftes eller udvides, udpeger vi de processer, hvor IT-understøttelsen skal forbedres, og med vores store erfaring inden for ERP-projekter kan vi bistå virksomheden med at anskaffe og implementere det rigtige forretningssystem.
 4. Vi opbygger kvalitets- og miljøstyringssystemer, hvis der er brug for det - og får dem certificeret
  En række virksomheder oplever, at deres kunder begynder at forlange certificeringer efter ISO 9001 (om kvalitetsledelse), ISO 14001 (om miljøledelse), ISO 27001 (om IT-sikkerhed) mv. Hvis man kan se, at den slags krav sandsynligvis vil dukke op, kan det være en god idé for virksomhederne selv at tage fat på en certificeringsproces i stedet for at vente på, at kravet dukker op. First Consulting har lang erfaring med at opbygge den slags ledelsessystemer og få dem certificeret. Selv hvis virksomheden ikke skal certificeres, kan det være en god idé at dokumentere en række nøgleprocesser - alene beskrivelsen af dem vil bevirke, at man får dem diskuteret igennem og ofte forbedret undervejs.

Projektet kan starte her

Hvis man som ejerleder er over 55 år og ønsker de bedste muligheder for at gennemføre et optimalt generationsskifte, bør man tage fat på denne proces snarest. Kontakt First Consulting og aftal et første møde, hvor virksomhedens ønsker og tanker lægges frem, og hvor First Consulting kan beskrive hvorledes - og indenfor hvilke økonomiske rammer - vi kan bistå virksomheden. Et sådant første møde er uden beregning.

========================================

Kilder:

 1. ”Ejerledelse i Danmark, rapport 1: Ejerledelse – baggrund og udbredelse” af Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen
 2. ”Exit – En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier” af Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen
 3. ”Don’t leave succession plans hanging in family firms” af Morten Bennedsen
 4. “Vækst via generationsskifte” af Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen
 5. ”Ejerledelse i Danmark, Benchmarking Rapport 1: Exit Planlægning - Din virksomhed” fra Center for Ejerledede Virksomheder
 6. ”Ejerledelse i Danmark, Benchmarking Rapport 2: Ejerstrategikortet, Langsigtsplanlægning i Din Virksomhed” fra Center for Ejerledede Virksomheder

First Consulting ApS • Strandparken 41 • 4000 Roskilde • Tlf. (+45) 70 236 230 • CVR 26 68 12 86 • Kontakt osDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.